Skip to content
Version1.0.0 Content ratingMature 17+
Updated onJun 29, 2018 PermissionsView details
Requires Android4.0 and up Released onJun 29, 2018
Downloads1+ downloads Offered byAplikacione.com

Ndikimi në debatin shoqëror dhe veprimtarinë e aktorëve shoqëror përmes përthyerjes së ngjarjeve dhe fenomeneve me interes publik është synimi kryesor i Gazetës

Gazeta Mapo1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *